Governança de l’Institut:

Adoptem els criteris de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) en la gestió diària de l’Institut basant-nos en la responsabilitat pel nostre impacte, integrant en les nostres polítiques la preocupació per la societat, el medi ambient, l’ètica professional (Codi Deontològic), la transparència informativa i el respecte pels Drets Humans.

Sostenibilitat i RSC

Àrees d’aplicació de l’RSC:

Clients
Establir una comunicació fluïda i un diàleg permanent amb els nostres clients per així conèixer el seu grau de satisfacció. Aquest aspecte ens ajudarà a millorar diàriament per garantir la salut, seguretat i qualitat dels nostres serveis.

Comunitat
Creiem que és molt important vincular-nos amb l’entorn en el que desenvolupem la nostra activitat. És per aquest motiu que oferim les nostres instal·lacions per a la realització de programes de desenvolupament del coneixement tant per a professionals (cursos especialitzats) com per a la societat (tallers gratuïts per a la divulgació de la importància de la cura dels nostres peus).

Societat
Identificar les oportunitats per establir aliances amb altres organitzacions, empreses, persones emprenedores i universitats; amb l’objectiu d’afavorir el desenvolupament humà basat en el coneixement de la importància de la salut dels peus i els seus impactes. Establint un preu just per als nostres serveis.

Medi ambient
Pel nostre compromís i implicació en la cura del medi ambient, des de l’Institut s’han establert mecanismes per l’optimització dels recursos naturals: sobre el consum de llum i aigua, i sobre la gestió dels residus.

1987 Informe Brundtland “Our Common Future” es defineix la paraula Sostenibilitat:

Satisfer les necessitats del present, sense comprometre la capacitat de les generacions futures de satisfer les seves pròpies necessitats.